Miejska i Gminna biblioteka publiczna
Miejsko gminny ośrodek kultury
Hala sportowa

Uczniowie Technikum w bibliotece

26 października uczniowie klasy pierwszej Technikum z Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim odwiedzili bibliotekę. Spotkanie to było poświęcone ogólnym informacjom o bibliotece, jej księgozbiorze w tym podziale literatury, nowościom wydawniczym, katalogowi księgozbioru online i korzystaniu z niego, a także o księgozbiorze podręcznym i czytelni internetowej.