Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Hala sportowa
Miejska i Gminna biblioteka publiczna

Czytelnia Internetowa

Regulamin Czytelni Internetowej    

                                          Miejskiej i Gminnej  Biblioteki Publicznej

                                                       w Gorzowie Śląskim

 1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu z dyżurującym bibliotekarzem.
 2. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.
 3. Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach.
 4. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.

Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.

Nie należy uruchamiać na komputerze programów do prowadzenia pogawędek internetowych /typu CHAT, IRC, ICQ/ oraz programów służących zabawie.

Nie należy wykorzystywać komputerów do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc.

Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie powinny być wykorzystywane w celach zarobkowych.

5.Czytelnik korzysta z komputera maksymalnie 1 godzinę.

 1. Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza.
 2. Osoby użytkujące sprzęt w czytelni internetowej mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Nie należy instalować programów pochodzących spoza Biblioteki, ani korzystać z przyniesionych przez czytelników płyt kompaktowych, programów na CD-ROM lub filmów na DVD.
 3. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera.

 W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarzy.

 1. Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.
 2. Nie należy kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.
 3. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.

 

 1. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
 2. Bibliotekarze udzielają pomocy przy wyszukiwaniu informacji, służą także poradą w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.
 3. W czytelni nie należy spożywać posiłków i napojów, ani używać telefonów komórkowych.
 4. Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję i wyprosić użytkownika , w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane lub zachowuje się nie prawidłowo- nie zachowuje ciszy ,przeszkadza innym, nie reaguje na upomnienia bibliotekarza.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 6. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z czytelni internetowej.

 

 

                                                  Gorzów Śl.5.01.2008