Miejsko gminny ośrodek kultury
Hala sportowa
Miejska i Gminna biblioteka publiczna

Odwiedziny w "Kredensie"

Naszą Galerię „Kredens” odwiedzili dziś siódmoklasiści z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowicach. Nie tylko zwiedzili wystawę poświęconą lokomotywie, ale również - dzięki pani dyrektor Katarzynie Midurze - usłyszeli wiele ciekawostek na jej temat.

Przypominamy i zapraszamy do „Kredensu”, gdzie podziwiać można wystawę podsumowującą projekt „Jedzie pociąg z daleka…”, w którym brały udział dzieci z naszych czterech świetlic: w Jamach, Gołej, Zdziechowicach i Więckowicach. To m.in. dzieła powstałe w czasie warsztatów stały się eksponatami, ale nie tylko… Zobaczyć również można potężnych rozmiarów replikę przedstawiającą lokomotywę Paulinkę oraz fotografie przedstawiające historię linii kolejowej 196, która powstała równo 125 lat temu.

Kredens” odwiedzać można w godzinach pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. A projekt „Jedzie pociąg z daleka…” finansowany był ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu „ Kierunek NOWE FIO”, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Pani Dyrektor Katarzyna Midura opowiedziała uczniom PSP w Kozłowicach o historii lokomotywy. 

Pamiątkowa fotografia na tle lokomotywy. 

Uczniowie PSP w Kozłowicach z zainteresowaniem zwiedzali wystawę.