Miejska i Gminna biblioteka publiczna
Miejsko gminny ośrodek kultury
Hala sportowa

Spotkanie Autorskie w Uszycach z Markiem Szołtyskiem

Wczorajszy dzień obfitował w spotkania autorskie z Markiem Szołtyskiem - pisarzem, wydawcą, dziennikarzem, felietonistą, podróżnikiem i historykiem specjalizującym w dwóch dziedzinach: kulturze chrześcijańskiej oraz kulturze regionalnej.

Pierwsze spotkanie tego dnia miało miejsce w Publicznej Szkole Podstawowej im. Emanuela Kani w Uszycach PSP Uszyce.

Pan Marek przybliżył dzieciom i młodzieży uczestniczącym w spotkaniu znaczenie wybranych słów w gwarze śląskiej. W bardzo barwny sposób opowiedział również o śląskich tradycjach, jak również o dawnych zabawach i zabawkach. Ta część spotkania bardzo mocno zaktywizowała młodych słuchaczy

Spotkanie autorskie zostało zrealizowane w ramach programu Promocji czytelnictwa, które jest jednym z elementów zadania pn. Obrazy czytelnicze.

Dziękujemy pani dyrektor Beata Zawadzka za współpracę i możliwość zorganizowania tego wydarzenia na terenie szkoły.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

#spotkanieautorskie #MarekSzołtysek #tradycjeśląskie #gwaraśląska #graczki #dawnezabawki #programpromocjiczytelnictwa #biblioteka #obrazyczytelnicze #MiejskaiGminnaBibliotekaPublicznawGorzowieŚląskim #PSPUszyce