Miejska i Gminna biblioteka publiczna
Miejsko gminny ośrodek kultury
Hala sportowa

Spotkanie Autorskie w Kozłowicach z Markiem Szołtyskiem

Drugie spotkanie autorskie z Markiem Szołtyskiem - pisarzem, wydawcą, dziennikarzem, felietonistą, podróżnikiem i historykiem specjalizującym w dwóch dziedzinach: kulturze chrześcijańskiej oraz kulturze regionalnej miało miejsce w Publiczna Szkoła Podstawowa Kozłowice .

Pan Marek przybliżył dzieciom i młodzieży uczestniczącym w spotkaniu znaczenie wybranych słów w gwarze śląskiej. W bardzo barwny sposób opowiedział również o śląskich tradycjach, jak również o dawnych zabawach i zabawkach. Temat cieszył się dużym zainteresowaniem

Spotkanie autorskie zostało zrealizowane w ramach programu Promocji czytelnictwa, które jest jednym z elementów zadania pn. Obrazy czytelnicze.

Dziękujemy pani dyrektor Joannie Koziołek za współpracę i możliwość zorganizowania tego wydarzenia na terenie szkoły.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

#spotkanieautorskie #MarekSzołtysek #tradycjeśląskie #gwaraśląska #graczki #dawnezabawki #programpromocjiczytelnictwa #biblioteka #obrazyczytelnicze #MiejskaiGminnaBibliotekaPublicznawGorzowieŚląskim #PublicznaSzkołaPodstawowawKozłowicach