Miejsko gminny ośrodek kultury
Hala sportowa
Miejska i Gminna biblioteka publiczna

Konkurs z nagrodami

Organizatorem konkursu plastycznego „Od kropelki do kropelki”  jest Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim. Partnerem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim. Celem Konkursu jest m.in. edukacja ekologiczna dzieci i młodzież z terenu gminy Gorzów Śląski, która ma prowadzić do wzrostu poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, a także zachęcać ich do postaw proekologicznych. 

W konkursie udział mogą wziąć dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz uczniów klas I-VIII, uczęszczających do szkół podstawowych, położonych na terenie gminy Gorzów Śląski. Prace muszą ściśle dotyczyć tematyki konkursu i spełniać następujące warunki  w zależności od kategorii/grupy wiekowej: przedszkolaki wykonanie: plakat, temat oszczędzamy wodę, technika dowolna, na papierze, format papieru A4, praca dwuwymiarowa (płaska); klasy I-III, - wykonanie: plakat, temat oszczędzajmy wodę, technika dowolna, może zawierać część tekstową, na papierze, format papieru A4, praca dwuwymiarowa (płaska); klasy IV-VI, - wykonanie: ulotka, temat oszczędzajmy wodę, zawierająca część graficzną i tekstową, technika dowolna, na papierze, format papieru A4, jednostronnie; klasy VII-VIII, - wykonanie: ulotka, temat oszczędzajmy wodę, zawierająca część graficzną i tekstową, technika dowolna, na papierze, format papieru A4, jednostronnie.

Treść prac zgłoszonych do Konkursu powinna ukazywać m.in. konieczność oszczędzania wody i potrzebę zmiany nawyków w tym zakresie, działania, które mogą przyczyniać się do zapobiegania marnotrawieniu wody lub też skutki suszy i sposoby przeciwdziałania im.

Praca powinna być wykonana samodzielnie. Na odwrocie powinna zawierać: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania/miejscowość, wiek/ klasa i kategoria, tytuł pracy.

Ważne, do konkursu może być zgłoszona praca własna, która wcześniej nie była nigdzie publikowana oraz nie była zgłoszona w innym konkursie. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie pracy konkursowej wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową oraz oświadczeniem dotyczącym zgody na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu, podpisanym przez rodzica lub opiekuna prawnego dzieci. 

Prace należy dostarczyć do partnera: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim, ul. Rynek 4, 46-310 Gorzów Śląski do  dnia 10 grudnia 2021r.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 11 grudnia 2021r. w czasie trwania Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Gorzowie Śląskim.

Laureaci Konkursu i osoby wyróżnione uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi oraz pamiątkowymi dyplomami.

W załączniku regulamin i karta uczestnictwa. 

Załączniki